Training Assigments

icon-5
SALES TRAININGEN EN WORKSHOPS

De Sales trainingen, die EKTAC aanbiedt gaan veel verder dan de meeste trainingen die her en der aangeboden worden. Ieder aspect van de klant, de toehoorder of kandidaat wordt aangesproken. Levendige voorbeelden en illustraties worden ingezet, om een onuitwisbare indruk achter te laten bij alle betrokkenen. Wat steeds terug komt is de inzet van de meest moderne inzichten en technieken, zoals “Total Approach”, “Story Telling”, “State of The Art Approach” en “Interculturele of wereld beïnvloeding”, al dan niet gebruikmakend van innovatieve technologie. De klant, toehoorder of kandidaat wordt geleerd hoe onze hersenen reageren op woorden, kleuren, geuren, klanken en beelden, om op die manier een zeer grote impact te kunnen hebben op het gedrag van de te beïnvloeden personen. De Sales Professional zal vanaf zijn of haar eerste contact met de klant, een link moeten kunnen maken op het emotioneel vlak, maar ook op het niet te verwaarlozen onderbewustzijn van dezelfde klant. Dit betekent concreet, dat de stem van de Sales Professional (bij telefonische acquisitie) een zekere kleur, intonatie en trillingsfrequentie dient te hebben, die zodanig aangenaam overkomt, dat de klant nieuwsgierig en ontvankelijk wordt voor een bezoek. De volgende stap is, om de juiste kleding in de juiste kleurcombinaties aan te doen, voor een bezoek aan die klant.
Vanaf de fysieke kennismaking, wordt de Sales Professional verder door EKTAC begeleid in het Sales “verkoop” gesprek, waarbij alle aspecten zoals de “Small Talk”, de inventarisatie, het oppikken van verkoopsignalen, het leiden van het gesprek tot aan de bevestiging van "het Commitment" dus tot aan het sluiten van de deal, aan de orde komen. Ook aan de Service of nazorg, nadat de deal gesloten is, wordt aandacht besteed. Het gewone “verkopen” behoort namelijk tot het verre verleden en is ingeruild voor Partnership met de klant, om zodoende langdurige, bestendige relaties te verkrijgen.

icon-4
INCENTIVE RAP POETRY TRAININGEN EN WORKSHOPS

Bij Incentive Rap Poetry Trainingen en Workshops worden de volgende punten behandeld:

  1. Awareness aanwakkeren/kweken/doen groeien. Uitgangspunt: er is altijd en overal een “incentive” (impressie, indruk, prikkel, stimulatie-factor, aanleiding) aanwezig, uitwendig, inwendig dan wel in combinatie, die het bewustzijn van elk levend organisme beïnvloedt. (Wat gebeurt er? Wat neem ik waar?)
  2. De beleving net vóór, tijdens en ná het aanwakkeren van de awareness. (Wat doet het met me? Welke veranderingen merk ik bij mezelf?)
  3. De expressie van de beleving. (Hoe uit ik wat ik ervaar? Verwerk ik alles innerlijk of tijdelijk innerlijk? Ben ik liever verbaal of liever non-verbaal bezig?)
  4. Het gebruik van woorden/klanken/bewegingen/beelden/communicatie. (Welke woorden en/of signalen heb ik ter beschikking? Welke woordkeuze of combinaties zal/moet ik hanteren? Wat is de kracht, die uitgaat van mijn gekozen woorden en/of signalen. Welk effect heeft het geheel of wil ik dat het heeft?)
  5. Incentive Rap Poetry in het kader van thema’s. (Mijn ervaringen en daaraan gekoppeld mijn woordkeuze passend in het thema)
  6. Overkoepelend (School) Project “Titel” met als doel presentatie/bundeling van (Rap) Poems/proza/Story Telling/Spoken Word/liedjes/, etc. ten behoeve van de verdere educatie en ter opname dan wel productie.

 

Hieronder vindt u wat extra informatie:


Rap Poetry videoclip "Help Me Find A Way" van Errol "Col The Conqueror" Kemble featuring Cherwin Muringen, met de oproep om misdaad te stoppen. Van iedere aankoop van dit nummer via alle erkende Streaming- en Downloadsites wereldwijd, gaat een gedeelte van de opbrengst naar Stichting WarChild!!!Tekstbegeleiding Workshops voor de jongeren

Indrukken, inclusief Workshops en optreden van zanger BRACE (THE VOICE OF HOLLAND

(Rap) Poetry dichtbundel voor een ieder

HENRY MAC DONALD, the Permanent Representative of Suriname to the UNITED NATIONS, beoordeling videoclip "Help Me Find A Way" van Errol "Col The Conqueror" Kemble featuring CHERWIN MURINGEN (o.a. Winnaar NEDERLANDSE EN EUROPESE SOUNDMIXSHOW en meer). Klik maar op de foto.

McKinsey

De nieuwste inzichten maken duidelijk, dat een combinatie van al deze bovengenoemde diensten op de website niet ongebruikelijk is en zelfs sterk aanbevolen wordt!!!


EKTAC
Verschansing 14
3181 NH Rozenburg ZH
T: +31(0)181219082
M: +31(0)646740899
E: info@ektac.nl
W.: www.ektac.nl
Rabobank Rekeningnummer:
NL 15 RABO 0144655691
-SALES ASSIGNMENTS
-MARKETING ASSIGNMENTS
-TRAINING ASSIGNMENTS
-CREATIEF EN ZAKELIJK SCHRIJVEN

Back to Top

info@ektac.nl
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin