OVER EKTAC

OVER EKTAC

EKTAC staat voor Errol Kemble’s Total Approach Consultation; een naam, die bewust gekozen is door de huidige Managing Director Errol Kemble. Errol Kemble’s Total Approach Consultation geeft in één regel weer, welke benadering gehanteerd wordt om de klant oftewel Business Partner te contacten en van dienst te zijn, teneinde samen tot een tevreden eindresultaat te komen. De diensten van EKTAC betreffen hoofdzakelijk Sales, Marketing en Trainingsopdrachten van Farmaceutische, Medical Devices, Life Science, E- en M-Health aard. Een andere tak van EKTAC houdt zich bezig met “Incentive Rap Poetry”, als onderdeel van kunst en cultuur, maar ook met het creatief en zakelijk schrijven. Beide takken al dan niet ondersteund met innovatieve technologie.

Het is uitvoerig onderzocht en dus bekend, dat de mens holistisch samengesteld is. Het is dus van essentieel belang, om die ook op die wijze te benaderen en ten positieve te “beroeren” (“Total Approach”). De mens bestaat immers uit lichaam, ziel en geest, heeft emoties, gedachten stromen, intenties, nobele eigenschappen als liefde, samenredzaamheid, mededogen, etc.. EKTAC houdt bij de beantwoording van vragen, probleemstellingen en de uitvoering van opdrachten van de Business Partner ten allen tijde rekening met alle bovengenoemde eigenschappen. De diensten van EKTAC worden daarom op maat geleverd oftewel “Tailor-Made”.

Evenals bij de naam, is ook over het logo van EKTAC (hiernaast afgebeeld) van tevoren diep nagedacht!!!

De ster in het midden symboliseert de mens, die ook wel de microkosmos genoemd wordt en die ontvankelijk is voor welk leerproces dan ook, om dat vervolgens te gaan toepassen. De cirkel daaromheen staat symbool voor het continue leerproces van die mens. Aangezien de cirkel niet onderbroken is, betekent dit dus dat de mens in staat is om altijd te leren, zichzelf constant te verbeteren en wel in meerdere opzichten; dit proces gaat dus voor eeuwig door. De verschillende kleuren geven de invloeden aan, die vanuit het hoger kosmisch bewustzijn (inkomend bij letter E) geïnitieerd worden. Het hoger kosmisch bewustzijn kan ook als GOD, het HOGERE ZELF, HET HOGER BEWUSTZIJN, De HOGERE INSPIRATEBRON, of iets met die strekking genoemd worden. Dit is ook de plek, waar geniale ideeën, nieuwe ontdekkingen, zeer inspirerende gedichten en liedjes bijvoorbeeld geboren worden! De kleuren in de cirkel kunnen als volgt uitgelegd worden: “De grijze kleur symboliseert de sfeer vér boven onze eigen atmosfeer, HET HOGER BEWUSTZIJN, welke overgaat in oranje, de kleur van onze zon, althans zoals wij die zien. De blauwe kleur symboliseert onze hemel, de groene kleur onze gezonde natuur en de bruine kleur tenslotte onze gezonde aarde”. De kleuren van de ster kunnen als volgt uitgelegd worden: “Oranje staat voor onze HOGERE INSPIRATIEBRON”. De overige kleuren in de ster symboliseren de vier elementen t.w.: “Grijs voor water, rood voor vuur, bruin voor aarde en blauw voor lucht”.

EKTAC houdt in alle opzichten rekening met de constitutie van de Business Partner als mens, holistisch van aard, als microkosmos en kan daarom de werkelijke behoeften naar boven halen, om deze Business Partner vervolgens op maat van dienst te kunnen zijn.

cropped-EKTAC-LOGO-PNG.png


EKTAC
Verschansing 14
3181 NH Rozenburg ZH
T: +31(0)181219082
M: +31(0)646740899
E: info@ektac.nl
W.: www.ektac.nl
Rabobank Rekeningnummer:
NL 15 RABO 0144655691
-SALES ASSIGNMENTS
-MARKETING ASSIGNMENTS
-TRAINING ASSIGNMENTS
-CREATIEF EN ZAKELIJK SCHRIJVEN

Back to Top

info@ektac.nl
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin